20. den – Tábor ve verších

   

Příjezd

O nedělním dopoledni,

Sešli jsme se všichni v klusu,

Vzali všechny kufry, děti

Nacpali je do autobusu.

Po dálnici cesta rychlá,

V táboře jsme brzy byli,

do chatek nás rozdělili.

Ašúti

Černá maska oděv z sítě,

Jen ať nám zase nesebere dítě.

Ašúty jsme v lese bohužel potkali,

Do maléru nás zase dostali.

Tajný přesun za šera

V Římany už není žádná důvěra.

Římani

Velká břicha, modré tváře

Římani k nim jedou v káře.

Piktové se skryli v lese,

Taran už si nové uloupené boty nese.

Koupák

Když sluníčko hodně hřeje,

Na koupák se vždycky jede,

Na vodu se těšíme,

Placáka si skočíme.

Raketa

Jednou večer z nenadání,

Raketa jde na přistání,

V táboře se objevila,

Trampoty nám způsobila.

Atlanťani mají smutek,

Chtějí po nás dobrý skutek.

A tak jsme ani neváhali,

a do jídelny na přesun naskákali.

Indiáni

Když rudé tváře u totemu,

Ducha děště vzývají,

John Smith se svou flotilou,

Přiblíží se potají.

Náčelník mocný tomahawk do ruky už bere,

Jeho dcera Pocahontas za Smitha se pere.

Nakonec ho přesvědčila

Bílé tváře zchránila.

Uni

U ohně se scházet,

Běhat , skákat, házet

Sportovat, bojovat, křičet

A možná i vítězně ryčet.

Sice trochu pršelo,

Ale vše se zdařilo.

Xapatan

Pro poklad na hoře Xapatanu,

Vyběhli jsme hned po ránu.

Šílené jsme porazili,

Tajemství z hory vyrazili.

Řecko

Pak i o prázdninách jsme se učili

V Athénské akademii se mučili.

Nespravedlnosti neskonalé,

Svědkové jsme byli dokonalé.

Na Atlanťana při soudu,

Velkou ušili boudu.

Prsten jsme však získali

A raději hned pryč pospíchali.

Hawaj

James Cook mlsně na tanečnice hledí,

Netuší, že za chvilku ho snědí.

Úzké boky, květy v hlavě,

Ošálili všechny hravě.

Atlantida

Atlantida bájná země,

Úctu zrodila ve mně.

Vládce tajný poklad v chrámu střežil,

Vzali jsme ho s sebou, aby přežil.

Pilíř vědění Atlanťané již mají,

Z rakety nám zamávají.

Dary u modulu složili,

Vzpomínku do srdce nám vložili.

Portál

Lebka, nožík , krystal…

Někdo se tu dobře přichystal!

Co se asi stane,

Když mocný Cthulů povstane?

Obrovský portál se otevírá,

Ašúty dovnitř díra vítá.

Ani maska nepomůže.

Když se jim scvrkává kůže.

Raději to zastavili,

A do lesa se strachy skryli.

Konec

Ráno jsme se probudili,

A do lesa s tužkou vyrazili.

Čekal nás tam závod velký,

U konce byl rybník mělký.

Po obědě zahráli jsme

Turnaje, co vybrali jsme.

Abychom v nich zvítězili

Další sekce porazili.

Večer nás čeká vyhodnocení,

Snad to bude hezké překvapení.

Na poslední noc, těšíme se moc.

Ráno si jen zabalíme,

Na odjezd se připravíme.

Autobusem cesta dlouhá,

Rodiče již svírá touha.

Jak procestovali jsme celý svět,

Budeme jim rádi vyprávět.

Pozvánka na příměstský tábor

Poslední prázdninový týden (21. 8.-25. 8. 2017) se chystáme na cestu kolem světa. Čekají nás nejrůznější výlety a dobrodružství, odhalování záhad, hledání tajných pokladů, sportování i rukodělných činností.
Pojeďte s námi a zažijte dobrudružství jako ještě nikdy. A vemte i kamarády, protože ve dvou (nebo třech nebo čtyřech) se to lépe táhne.

Pro děti do 12 let.

Veškeré informace zde.

19. den – Otevření portálu

Večer jsme se rozloučili s Atlanťany a na dnešek jsme si naplánovali již klidný den v Centru. Jenže člověk míní a Ašúti mění. Dopoledne nám vyšlo podle našich představ a zahráli jsme si celotáborovou hru “Co na to Galaxie” podle známé televizní soutěže. Poté nečekaně opět přistála v táboře raketa a v ní video, kde nám Atlanťané děkují za naši pomoc a sdělili nám souřadnice, kde přistál modul s dary pro nás. Dostali jsme všech 12 prstenů s kruhem, kam se vkládají, a svíticí model jejich planety, kam již odlétají i se svým vládcem a pilířem vědění celé jejich civilizace.

O poledním klidu šla vědecká rada zkontrolovat ašutskou schránku a v ní dostala rozkaz pro naše Ašúty, aby provedli útok na naši základnu. Při tom se nám podařilo získat místa dalších tří jejich základen, na která jsme se vydali, ty nás pak ale zavedly ještě dál a našli jsme jejich další dceřinné základny. Nakonec se nám podařilo získat i mapu s místem, kde se Ašúti pokusí otevřít portál, o d který usilovali celou dobu. Sešli jsme se tedy zpět v táboře a všichni společně vyrazili k portálu i s našimi převlečenými dětskými dvěma Ašúty. Tak jsme měli možnost sledovat, jak hlavní představitel otevírá na ovladači portál a ten postupně “vcucává” jednotlivé jejich členy. Poté jeden z nich se dokonce portálem vrátil, ale patrně tento skok nepřežil. Po této události jejich velitel portál nechal urychleně odpojit a zavřít. Posbírali jednotlivé předměty, které ho společně otevírají a rozešli se pryč.

V tuto chvíli je portál bezpečně uzavřen, nicméně Ašúti znají princip jeho otevření a mají všechny jeho součásti.

Večer nás po návratu čekala večeře a pak závěrečná discotéka. Na poslední den se pak můžeme těšit na závod pravdy, poslední tři rozhodující turnaje a vyhodnocení celého tábora.

 

18. den – Z Havaje na Atlantidu

Ráno jsme se opět probudili do tropického počasí Havaje. Dopoledne nás čekaly místní tradiční hry jako je mřížka, lanová síť a hra se špalíky. Když již tyto hry téměř končily, přiběhl do vesnice James Cook s žádostí o pomoc, že ztroskotal a potřebuje pomoc s opravou lodě. Místní domorodci ho ale vyhnali a odmítli s ním spolupracovat. Jeden z havajských bojovníků byl pověřen odvedením Cooka z vesnice. Po chvilce jsme zaslechli střelbu a šli se podívat s náčelníkem na místo. Zde ležel již mrtvý James a zastřelená havajská tanečnice, která byla potomkem Atlanťanů. Podařilo se nám získat prsten a pak se přesunout do Centra.

Odpoledne byla pak databanka, sprchování a hry. Poté ale nečekaně přistála v základně raketa, kde bylo video s žádostí o poslední přesun a to do roku 9600př.n.l. na Atlantidu těsně před potopou a na závěr zprávy jsme se dozvěděli, že dva Atlanťani na nás čekají již u modulu a budou nás provázet na do této doby a to hlavně z důvodu naší bezpečnosti. Urychleně jsme se tedy oblékli do chitonu a šli je vyzvednout na dané místo, kde již čekali. Po přesunu v lese jsme šli do základny, kde byl připraven veliký „Sněm dvanácti“, při kterém vládce s královnou povolali 12 významných rodin a vyslali je na plavbu do 12 míst na Zemi, kde mají hledat své nové domovy. My ale netrpělivě čekali na další událost, kdy vládce těsně před potopou se odebral do Posseidonova chrámu, kde tajně vyslal 13. rodinu a to na cestu ke hvězdám. Poté jsme před něj předstoupili my a vysvětlili mu celý příběh, který pak následoval a my byli jeho účastníky. Poté jsme vládci nabídli, že ho vezmeme také na přesun, aby nemusel zemřít na dně oceánu v chrámu. Přesun jsme stihli opravdu na poslední chvíli, do jídelny se již valily vlny a hřměla bouře. Ale vše dopadlo jak mělo a jsme již zpátky v Centru Galaxie.

13. den – Expedice Platón (Řecko 360 před n.l.)

Včerejší přesun do Řecka proběhl úspěšně, a tak jsme se probudili do krásného, horkého dne. Navzdory dnešním standardům pracovního nasazení v těchto končinách jsme se neprodleně vrhli do náročných studií na Athenské univerzitě. Naučili jsme se písmena řecké abecedy a rozpoznat různé druhy koření. Sepsali jsme si naše univerzitní pravidla, procvičili se ve znalosti římských číslic, geometrie a řecké mytologie.

V průběhu tohoto dopoledního bloku byl Platonovi odcizen jeho náramek, čímž byl vyvolán spor mezi dvěma členy akademie – potenciálními zloději.

Odpoledne jsme pokračovali v našich studiích. Podívali jsme se, jak funguje kladkostroj a hydrodynamická brzda a zopakovali si základy zdravovědy. Poté jsme se zdokonalili v našich verbálních dovednostech v debatách a obhajobách svých názorů. Tento blok jsme završili tím, že jsme se odreagovali soutěží v běhu mezi jednotlivými skupinkami.

Po večeři proběhl soud, který vyhrál lstivý zloděj šperku. Tato nespravedlnost nám přišla vhod, protože jsme si díky ní mohli promluvit s naším hledaným Atlanťanem. Večerní přesun zpět do Centra Galaxie se nám však nepovedl, a tak nám nezbylo nic jiného, než jít spát a počkat na to, co nám přinese zítřejší den.