Den 7. – První universiádní den

Včerejší den se nesl ve sportovním duchu. Čekala nás totiž universiáda. Děti soutěžily jak individuálně, tak v sekcích. V disciplínách na jednotlivce na děti čekal skok daleký, vrh koulí, běh na 60 metrů, skok z místa, hod kriketovým míčkem a maraton. Dopolední i odpolední program zakončily turnaje sekcí. Dopoledne si nejmladší zahráli střelbu na krále, mladší pálkovanou a starší ringo. Odpoledne se nejmladší utkali ve fotbale, mladší v ringu a starší v pálkované. Před večeří nás pak již tradičně čekaly štafety, tentokrát dlouhé. Všichni byli velice šikovní a byla radost sledovat, jak se navzájem podporují. Po večeři proběhlo vyhodnocení, kde byli oceněni nejlepší sportovci. Celý den jsme si užili, jak děti, tak i vedoucí.

Den 6. – Kalokaghatia

Kalokaghatia vedená v duchu českého génia Járy Cimrmana nám začala už ve čtvrtek večer úvodním představením hry Blaník, které si pro nás připravili naši vedoucí. Následující den jsme dopoledne přivítali váženou návštěvu ze souboru žižkovského divadla Járy Cimrmana. Přišel pan kulisák, dramaturg, zvukař, maskérka a kostymérka. Ti nám pomohli s losováním Cimrmanových her, které jsme měli za úkol při večerním představení po týmech předvést. Byly to Afrika, Dobytí severního pólu, Vyšetřování ztráty třídní knihy a Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Program pokračoval tvůrčím psaním, vyráběním bust Járy Cimrmana a dramatickým cvičením. Odpolední program byl celý věnovaný přípravám na večerní představení. Mohli jsme si u pana kulisáka vyrobit rekvizity a u slečny kostymérky vypůjčit různé oblečky. Zbytek byl jen v naší režii, kdy jsme vymýšleli scénáře cvičili dialogy. Po večeři nás čekala přehlídka krásných představení zakončená Vichrem z hor nacvičeným našimi vedoucími.

Den 5. – Vikingové – Vinland

V noci se nic zajímavého nestalo. Ráno jsme se tajně vzbudili a vydali se hledat vikingské ležení do lesa, což se nám po chvíli podařilo. Vikingové nás zavedli do provizorního ležení. Konečně nastal čas na snídani, kterou jsme si přinesli s sebou. Jak jsme dopředu věděli vikingové se v Americe neměli dobře, trpěli hlavně nedostatkem jídla. Některým z nás tedy sebrali snídani, ale děti se o zbytek podělily.

Po snídani byl průzkum okolí. Jedna skupina objevila indiánskou vesnici. Indiáni se měli dobře, měli plnou spíž jídla. Ve vesnici byly pouze ženy a čekaly na své muže až se vrátí z lovu bizona.

Druhá skupinka na průzkumu objevila základnu Černé růže, což znamená, že se stále musíme mít na pozoru. Na základě průzkumu okolí Vikingové usoudili, že oni se dobře nemají a indiáni ano, proto se rozhodli indiány z jejich vesnice vyhnat a zabrat si ji pro sebe. Následně jsme se na to připravovali, běželi jsme cross, učili se plížit a maskovat, hráli jsme hru boj o potravu.

A nastal čas útoku na indiánskou vesnici. Následovali jsme vikingy, když jsme si všimli, že Jarl nechal sekeru v ležení a k ležení se přibližují Černé růže. Nechali jsme vikingy odejít a jali jsme se bránit sekeru. LRN jsem odehnali, schovali sekeru a vydali se po stopách LRN. U místa nalezené základny LRN najednou jsem slyšeli zvuk stroje času. Asi jsme se společně s Černou růži přesunuli do naší doby. V táboře byli další agenti LRN a prohledávali chatky. My jsme je všechny vyhnali.

Odpoledne nás čekala databanka, sprchy a lanové aktivity. Po večeři bylo vyhodnocení expedice Vikingové. Následně proběhlo zahájení Kalokaghátie – letošním tématem je Cimrman. Prostě Žižkov je Žižkov a Divadlo Járy Cimrmana tam patří.

Den 4. – Vikingové – rozhodnutí

Po včerejšku jsme dnes ve vikingské vesnici řešili co dál. Zda bojovat proti králi a křesťanství či kolonizovat další území. Proto jsme se v průběhu dne připravovali na obě možnosti. Dokonce nás přišel přesvědčit k přijmutí křesťanství kněz, ale Vikingové ho vyhnali.

Náš úkol v době je jasný postarat se o to, aby rituální sekera nepadla do špatných rukou (Černá růže).   Před večeří všechny dobové postavy odešly z vesnice, někdo do boje a někdo odplul do Vinlandu (Ameriky). Po večeři následovalo hlášení stroje času o porušení kontinua a nemožnosti přesunu do naší doby. Následně jsme se rozhodli přesunout se do Ameriky za Vikingy, kteří odpluli i s naší hlídanou sekerou.

Po přesunu jsme objevili opuštěnou indiánskou vesnici, kde jsme nakonec složili hlavy na noc. To bylo pro dnes vše, zítra snad Vikingy najdeme a uvidíme, jak to naše dobrodružství bude pokračovat.

Den 3. – Přesun k Vikingům

Ráno jsme se probudili do dalšího slunečného dne. Hned po budíčku nám stroj času oznámil, že zjistil místo a rok přesunu. Následně jsme tedy vyhlásili přípravu na přesun k Vikingům.

Dopoledne jsme probrali databanku, vyráběli si korálky a pomalovali si kalíšky runami.  Před obědem si celý tábor zahrál dobývání kruhu proti vedoucím.

Po obědě jsme se přesunuli do vesnice Bjerka do roku 1000 n.l.. Po přesunu jsme v táboře objevili vikingskou vesnici s místními obyvateli. Jarl (starosta) nám oznámil, že večer proběhnou slavnosti boha Odina a že nás jako příchozí z okolních vesnic vítá.

Odpoledne jsme na slavnosti vyráběli ze slámy sošky bohů a kreslili si posvátné amulety k zavěšení na chatky. Také jsme si zahráli dvě vikingské hry – špalíčky s runami a běh pro disk.

Těsně před večeří dorazil do vesnice posel, který nám oznámil, že král Olaf požaduje, abychom přestoupili na křesťanství a přijali ho jako krále. Vesničané dostali 3 dny na rozmyšlenou.

Večer proběhl obřad u rybníka, kde jsme uctili boha Odina při němž jsme naše vyrobené panenky poslali po vodě. Následně ve vesnici probíhali oslavy, při kterých nám syn Jarla připravil překvapení a požádal dceru kněze o ruku.

A to bylo vše, už jen hygiena a spát.