Den 20. – Závod pravdy

Ráno jsme se opět probudili do slunečného dne, kdy nás čekala poslední táborová rozcvička. Dnešní program byl jasný. Čekal nás závěrečný závod pravdy, který měl prověřit, co vše si děti z tábora a jednotlivých přesunů zapamatovaly. Během závodu, který byl opravdu dlouhý, si děti prošly širší okolí tábora, kam jsme se v průběhu nedostali.

Během dne nás pak už čekalo hlavně balení kufrů, což dalo některým dětem, a především jejich vedoucím, opravdu zabrat.

Odpoledne nás překvapila jednotka Černé růže, která svou návštěvou zrušila příměří, které jsme kvůli časové zbrani předchozí den uzavřeli.

Na večer se všichni těšili. Proběhlo závěrečné vyhodnocení, kdy si děti odnesly spousta krásných cen jak na jednotlivce, tak i na sekce. Na konci nezbývalo nic jiného, než pronést závěrečnou větu:

„Tímto považujeme činnost vědeckého Centra Galaxie 2021 za ukončenou.“

A nezbývá než se těšit zase za rok. Tak na viděnou. 😊

PS: Příjezd autobusů je naplánován na 17:00 až 17:30. Pokud nastanou nějaké změny vzhledem k dopravní situaci, informace najdete na našich facebookových stránkách.

15. den – Druhý universiádní den

Dnes nás čekala druhá universiáda, kdy si děti mohly vyzkoušet další disciplíny z oblasti atletiky. Po slavnostním zahájení a týmových pokřicích, se děti rozešly na stanoviště. Kvůli propršené noci, jsme museli program trošku poupravit, a tak se mezi disciplíny dostala i střelba ze vzduchovky, která měla u dětí velký úspěch. Děti si také vyzkoušely trojskok z místa, hod oštěpem, hod diskem, přespolní běh a běh na 100 metrů.

Continue reading „15. den – Druhý universiádní den“

Den 6. – Den živlů

Dnes se děti zúčastnily výročního zasedání čtyř přírodních živlů.

Ty se však už ráno rozhádaly pod záminkou toho, který z živlů je nejlepší. Děti proto čekal nelehký úkol, usmířit je. Každý z živlů si pro děti dopoledne připravil tematické stanoviště, které musely splnit. Během odpoledne se o program postarala převážně voda a vytvořila pro děti vodní štafetovou dráhu se skluzavkou.

Continue reading „Den 6. – Den živlů“

Den 5. – Závěrečný den expedice Johanka z Arku

Již od středečního rozbřesku zářilo slunce, a tak nám vojáci mohli uspořádat řádnou vojenskou rozcvičku. Zaběhali jsme si, zadřepovali, zaklikovali a náležitě se protáhli. Po takové rozcvičce jsme se těšili na vydatnou snídani.

Král Karel po snídani vyhlásil další cvičení, měli jsme za úkol zkusit si zásobování velkého vojska. Hru jsme hráli v celých týmech a naučili jsme se, jak správně spolupracovat ve velké skupině.

Continue reading „Den 5. – Závěrečný den expedice Johanka z Arku“

Den 4. – Incký dvanáctiboj

Náš druhý den v Říši Inků započal velkou společnou rozcvičkou pod vedením vojevůdce. Na nástupu nám dal Sapa Inka úkol, abychom se vydali na cestu po okolních vesnicích a pokusili se naverbovat co nejvíce vojáků, abychom posílili inckou armádu. Zároveň opět rozesmutněl Princeznu, když jí připomněl, že se brzy provdá do sousedního království pro udržení spojenectví. Rozdělili jsme se tedy do půl týmů a rovnou vyrazili na cestu do lesa. Tam jsme postupně společně plnili nejrůznější úkoly, jako šplh na laně, vis na stromě nebo překážkovou dráhu lesem. Čím lépe jsme úkoly splnili, tím více vojáků jsme pro Sapa Inku získali.

Při polední přestávce na oběd jsme využili příležitosti a zašli jsme opět do svatyně Behemota. Behemot nám sdělil, že nám rád pomůže, ale za předpokladu, že zachráníme princeznu Cusirimay ze spárů Čanků.  V tu stejnou chvíli Princezna Cusirimay zoufale utekla z Cusca před svým otcem.

Sapa Inka si ale nevšiml, že jeho dcera utekla, a tak dále probíhal program. Opět jsme se vydali do lesa a ke konci se skupince v čele s vojevůdcem podařilo princeznu osvobodit. Radostná novina se donesla i k samotnému Sapa Inkovi a ten nakonec svolil k sňatku princezny a vojevůdce.

Po večeři jsme se snažili dostat znovu do svatyně Behemota, ale nepodařilo se nám tábor opustit kvůli vojákům, kteří střežili brány. Následoval tedy večerní program, během kterého jsme si zahráli týmovou hru lamí oháňka a tvořili společný výtvarný projekt pro boha Intiho. Po tomto programu jsme si již jen vyčistili zuby a šli spát.