Stroj času

Stroj času je důmyslné technické vybavení, díky kterému máme možnost převážně na našich táborech ale i některých srazech během roku navštívit různé historické události. V roce 2018 je to téměř 30 let, kdy jsme měli možnost během celotáborové hry v roce 1988 získat tajné plány Alberta Einsteina a jeho pomocníka na jeho stavbu a následný provoz na základě pravidel cestování v čase tak, abychom nikoho z nás neohrozili.

Během 30 let jsme se strojem času navštívili více jak 100 míst – historických událostí, díky kterým jsme měli možnost “na vlastní kůži” poznat místní kulturu, zvyky a sousled různých historických událostí, o kterých jsme věděli buď ze školy nebo z dějepisných knih. Odhalili jsme různá tajemství, spiknutí nebo jsme byli svědky tajných setkání, která ovlivnila další historický vývoj.

Stály jsme v bojích, chránili jsme město před nájezdníky nebo jsme dobývali pevnosti. Zažili jsme různé korunovace, soudy nebo svatby. Ale bylo toho opravdu mnohem, mnohem víc!

Vydejte se s námi na tuto pozoruhodnou cestu do dějin našeho světa!