Naši vedoucí a instruktoři

Zajímá Vás, kdo se vlastně skrývá za naší 147. PS Galaxií? Jsou to odhodlaní a cílevědomí vedoucí a instruktoři z řad dobrovolníků, kteří rádi společně připravují perstrý program pro děti a věnují jim mnoho svého času.

Naši vedoucí dbají na své vzdělání a proto si pravidelně doplňují kvalifikaci. Takto proškolený vedoucí má za sebou právní minimum, základy hospodářství, praktickou zdravovědu, základy pedagogiky, vývojovou psychologii a bezpečnost. Všichni vedoucí však vycházejí z několikaleté osobní zkušenosti práce s dětmi a někteří z nich mají i pedagogické vzdělání.

Někteří vedoucí jsou certifikováni pro stavbu nízkých lanových aktivit nebo vykonávání funkce zdravotníka zotavovacích akcí.