Akce

Celoroční plán akcí 147. PS Galaxie – 2020/2021:

2. – 4.10.2020Podzimní sraz 
23. – 25.10.2020Pan K. – akce pro vedoucí
11. – 13.12.2020Zimní výjezd vedoucích k letnímu táboru
22. – 24.1.2021Zimní sraz
20.3.2021Den vedoucích k letnímu táboru
23. – 25.4.2021Jarní sraz
4. – 6.6.2021Letní výjezd vedoucích k letnímu táboru
18. – 20.6.2021Letní sraz
11.7. – 31.7.2021Letní tábor Centrum Galaxie 2021
23.8. – 27.8.2021Příměstský tábor

V průhěhu roku probíhají i různé další akce pořádané naší skupinou, a nebo ve spolupráci s naší skupinou. Účastníme se veletrhu neziskovek, Ledové Prahy, koncertu Děti dětem a dalších.

Další informace o pořádaných akcích a dění na naší skupině naleznete také na našich sociálních sítích: