Akce

Celoroční plán akcí 147. PS Galaxie – 2020/2021:

1. – 3.10.2021Podzimní sraz 
15. – 17.10.2021Pan K. – akce pro vedoucí
10. – 12.12.2021Zimní výjezd vedoucích k letnímu táboru
21. – 23.1.2022Zimní sraz
19.3.2022Den vedoucích k letnímu táboru
22. – 24.4.2022Jarní sraz
3. – 5.6.2022Letní výjezd vedoucích k letnímu táboru
17. – 19.6.2022Letní sraz zrušen
17. 7. – 6. 8. 2022Letní tábor Centrum Galaxie 2022
22.8. – 26.8.2022Příměstský tábor
Září 2022Podzimní sraz 1.stupeň
Září 2022Podzimní sraz 2.stupeň

V průhěhu roku probíhají i různé další akce pořádané naší skupinou, a nebo ve spolupráci s naší skupinou. Účastníme se veletrhu neziskovek, Ledové Prahy, koncertu Děti dětem a dalších.

Další informace o pořádaných akcích a dění na naší skupině naleznete také na našich sociálních sítích: