Táborová Afterparty 2.0

Minulý víkend se děti druhého stupně základní školy sešly na táborové afterparty. Sraz byl koncipován jako pokračování letního tábora, kde se děti měly možnost opět setkat se svými kamarády a připomenout si krásné chvíle strávené na táboře.

Vše začalo už na vlakovém nádraží, kde se děti potkaly a společně se vydaly na cestu do již známých Neškaredic. Vlakem byla cesta dobrodružná sama o sobě, a tak se děti bavily hned od začátku. Cestou nechyběly veselé písničky, hry a povídání o tom, co všechno je na Táborové Afterparty čeká.

Po příjezdu na místo čekala děti diskotéka, kde si mohly zatancovat a užít si hudbu s kamarády. Táborová atmosféra se vrátila, a děti mohly prožít víkend naplněný zábavou a soutěžemi. Mezi oblíbené hry patřily ringo, rugby a frisbee, které všechny přinesly hodně smíchu a pohybu. V sobotu večer byl na programu kvíz s názvem „Poznej svého vedoucího,“ kde se děti pokoušely rozpoznat své vedoucí na základě fotografií. Byla to skvělá příležitost k tomu, aby se děti lépe poznaly a upevnily si vztahy i s námi vedoucími.

Na fotky ze srazu se můžete podívat zde 🙂

Příměstský tábor

Letošní rok nás táborem provedl pan Tadeáš Hájek, který nás požádal o pomoc s dokončením jeho rodokmenu. Hledali jsme na různých místech jména jeho předků.
Hned v pondělí nás poslal přímo doprostřed Václavského náměstí, kde jsme objevili první jméno. Odtud to už bylo blízko do muzea smyslů, tak proč ho rovnou nenavštívit? V muzeu jsme si vyzkoušeli nejen jak smysly fungují, také ale jak nás občas klamou. Odpoledne jsme zdobili hrnečky erby a vyráběli si trička, které jsme si nakonec všichni navzájem nadšeně podepsali!

V úterý nás odeslal na zříceninu hradu Točník. Cesta byla dlouhá a vedro úmorné, nakonec jsme statečně dorazili na hrad a našli další jména Tadeášových předků. Po cestě zpátky jsme potkali a obdivovali místní medvědy. 

Ve středu jsme u Čimického háje našli další jméno a proč si zbývající čas nezkrátit v nedalekém bazénu? Schladili jsme se v aquaparku Šutka, moc jsme si koupák užili!

Další den nás čekaly šifry, které nás provedly snad celou Prahou! Bylo to fantastické! Začali jsme na Vyšehradě a přes Tančící dům jsme došli až na Dětský ostrov. Úkol jsme splnili na jedničku a užili jsme si celou řadu dětských hřišť, na které jsme během dne naráželi.

Týden jsme zakončili výletem do středověké vesničky Botanicus, kde jsme si vyzkoušeli stará řemesla. Například provaznictví, rýžování zlata, řezbářství, výrobu svíček a mnoho dalšího. A v této vesničce jsme našli i poslední předky, a tak jsme se mohli vrátit zpátky do klubovny, kde nás za dokončený úkol čekaly odměny.

16. Den – Druhý univerziádní den

Druhou UNI máme za sebou!

Již klasicky si děti vyzkoušely šest individuálních univerziádních disciplín, dva týmové sporty a nechyběly ani štafety.  

Skvělou atmosféru vytvořila podpora od spoluhráčů a kamarádů, fandění přihlížejících, ale i rivalita, která podněcuje k lepším a lepším výkonům. Dnes se soutěžilo v běhu přes překážky, přespolním běhu, trojskoku, hodu oštěpem a ve vrhu koulí. Nově byla do univerziády zařazena také střelba lukem, která završila šestici individuálních sportů.

Dopoledne si nejmladší zahráli ringo, mladší se utkali v tlachtli a starší soupeřili v házené. Odpoledne nejmladší sehráli turnaj v americké vybíjené, a mladší se staršími si prohodili hřiště, a tedy i sporty. Program byl ukončen krátkými štafetami.

Po večeři nás čekalo vyhodnocení jednotlivců, sekcí i týmů. Po stažení vlajky a důstojném zakončení univerziády se týmy rozešly na své okrsky a po táborové základně se rozezněly týmové pokřiky.

Je ovšem také nutné zmínit i další události, které nás v průběhu dne potkaly.

Ještě před budíčkem se noční hlídka posílená o několik vedoucích vydala za Černou růží, která se potloukala v okolí našeho tábora, a našla jejich novou základnu, kterou jsme během dne kontrolovali. Vše vyvrcholilo po večeři, když jsme při dalším průzkumu v základně zpozorovali i samotné Černé růže. Překvapila nás především velikost rozvíjející se základny, ale také nástěnky a rozkazy, které jsme tam nalezli.

Po celotáborové vědecké radě máme jasno! Budeme se přesouvat! Jaká expedice nás čeká, se dočtete zítra.

Den 15. – Děti proti vedoucím

Dnešní den byl i kvůli počasí odpočinkový. Už ráno přišla bouřka a déšť, že by se v něm dalo sprchovat. Tak jsme se rozhodli si trochu dáchnout.
Kolem oběda už ale vyšlo sluníčko a tak jsme mohli pokračovat v aktivitách. Zahráli jsme si turnajů Děti proti vedoucím. Velký úspěch mělo oblíbené ringo, fotbal nebo přehazovaná.
Stihli jsme se také vyfotit, abychom měli vzpomínku na to, s kým jsme letošní tábor strávili jak v týmu, tak v sekci.
Na turnaje pak navázala druhá letošní diskotéka s motivací taneční soutěže. Tanečníci Kuba a Róza to pořádně rozjeli a všichni ostatní se k nim pak přidali.

V rámci diskotéky jsme se loučili s našimi deváťáky, pro které je tohle poslední tábor – pro některé úplně a pro některé je to poslední tábor v roli dítěte. Tahle chvíle byla jako každý rok dost emotivní – letošní deváťáci jsou skvělá parta a doufáme, že si svůj poslední ploužák užili. 😊