17.den- návrat z Delf

Dnes ráno jsme si opět užili tvrdou vojenskou rozcvičku. Naštěstí jsme věděli, že nás ještě ráno čeká přesun zpět a tam si budeme moci odpočinout. Jen jsme nevěděli, jak se nepozorovaně vytratit na přesun před zraky vojáků. Nahrála nám náhoda. Císař zavelel odsun vojska do války a my jsme okamžitě vběhli do jídelny na přesun.

Po přesunu jsme si opravdu rádi zahráli klasické táborové hry. Za mocného povzbuzování vedoucích jsme si rozdali souboj sekcí v piškvorkách. Ovšem bez papíru. A pěkně jsme se naběhali. Před obědem jsme ještě stihli hru na pašeráky.

Polední klid jsme využili ke psaní posledních dopisů a zopakování databanky kvůli odpolednímu závodu. Před večeří jsme se dověděli  jak závod dopadl a na jakém místě jsme se umístili. Věděli jsme ale, že po večeři nás čeká přesun do budoucnosti a stále jsme přemýšleli, jak to tam bude vypadat a co nás čeká. Poznat jsme to měli až po setmění. Continue reading “17.den- návrat z Delf”

16.den – Delfy

V pondělí byl ohlášen přesun do Delf v roce 395 n. l. Věděli jsme, že musíme odnést krásnou trojnožku, ze které věštila legendární Pýthie vojevůdcům a císařům jejich osudy.

Po snídani jsme byli strojem času přesunuti do doby rozdělení Říše římské. Do doby, kdy císař Theodosius podlehl naléhání biskupa Ambrosia a vyhlásil křesťanství oficiálním náboženstvím a pohanská božstva byla zakázána.

20160801_151409Objevili jsme se přímo uprostřed vojenské základny, přímo v císařských centuriích. 4 vojáci si nás rozdělili podle národností jako germány, kelty, řeky a římany. A pak začal tvrdý vojenský výcvik, který nás měl připravit na těžký život římského vojáka.

Celý den jsme měli možnost být přímými účastníky rozhovorů, které ovlivnily dějiny celého světa. Císař s biskupem se dohadovali o vlivu náboženství na bojeschopnost vojska. Všechny novinky nám donášely z velitelského stanu spojky. Ostatní děti tvrdě bojovaly mečem, pochodovaly těžkým terénem nebo nacvičovaly velmi praktickou sebeobranu. Po obědě, k nelibosti všech, vyžadovaly vojáci, aby si všichni uklidili v chatkách, a to opravdu důkladně. Continue reading “16.den – Delfy”

15.den- NINJA FAKTOR

P1060173Včera v podvečer jsme mohli shlédnout zahájení ninja faktoru, kde se nám představili přední japonští sumisté, karatisté a gejša se svým malířem. Věděli jsme tedy, co nás dnes čeká. Ráno nás za zvuků bubnů vzbudili všichni kluci převlečení za ninji a rozdělili si nás podle výkonosti na rozcvičku, kde nám dali pěkně zabrat.

Po snídani pak byl nástup a dozvěděli jsme se program na dopoledne. Všechny soutěže byly koncipovány na týmy věkově prostupné, tak aby si pomáhali starší s nejmenšími dohromady. Hráli jsme taktickou hru „ponorčičky“, „lov pand“ a dále překreslovanou a nošení vody. Po těchto hrách nás čekal obídek, odpočinek a příprava na nejdůležitější část dne.

Během dopoledního programu totiž vedoucí postavili v základně ohromnou překážkovou dráhu. Překážky nebyly vůbec jednoduché, museli jsme zvládnout přeskakování šikmých špalků, kládu na řetězu, provazovou síť, plížení, přeskakování a podlézání, dřevěnou stěnu i probíhání vodními branami. Každý účastník dostal na tričko svoje startovní číslo a po doběhu mohl sledovat své  celkové  pořadí na počítači. Všechny děti zvládly proběhnout trať a teprve, když přišli na řadu vedoucí a ninjové, tak začala bouřka. Nicméně tato maličkost je nemohla odradit a zúčastnili se také. Děti tak měly možnost porovnat své fyzické síly i s dospělými. Ale aby to bylo spravedlivé, tak děti měly výhodu v tom, že mohly absolvovat několik stánků s disciplínami, které když splnily, odečetly se jim sekundy od běžeckého času.

Večer pak již bylo slavnostní vyhlášení všech běžců a ohodnocení nejlepších závodníků, kteří doběhli až k hoře Midoriama a získali tvrdě zaslouženou odměnu. Do postelí jsme se pak odebrali příjemně unavení, ale spokojení z překonání sami sebe jako správní ninjové.