19. den – Den v Centru a turnaje pravdy

Jelikož se nám tábor blíží ke konci byl dnes program jasný, nejenom začít uklízet a balit, ale také všemi oblíbené turnaje pravdy. Dopoledne jsme však objevily nové zprávy v mrtvé schránce a naskytla se nám šance ukořistit obraceč času patřící jednotkám Gorgony. Děti se nadšeně rozběhly do lesa a podařilo se! Máme ho! Zároveň jsme dopoledne stihli vyhodnotit anti-universiádu a doplnili vyhlášení o skvělou odměnu v podobě zmrzliny. Odpoledne jsme strávili rozdělení po kategorií ponořeni do turnajů pravdy. Skvělý den jsme pak zakončili diskotékou plnou zábavy.

12. den – Expedice Francie

Dnes ráno nás probudili angličtí princové a společně jsme si udělali rozcvičku. Během snídaně jsme se stali svědky zákeřné vraždy královy milenky. A všechny důkazy směřovaly ke královně. V dopoledním programu jsme byli rozděleni na chlapce a dívky. Kluci si zaběhli překážkovou dráhu a holky trénovaly pletení copů, paměť a zručnost. Odpoledne bylo trochu náročnější. Zahráli jsme si hry jako je lov zvěře, pétanque nebo boj o trojnožku. Před večeří se královna pokusila uprchnout z domácího vězení, ale její útěk byl překažen samotným králem. Večer nás čekala hostina a turnaj. Vyzkoušeli jsem si různé disciplíny, například přetah lanem, souboj na kládě a dívky předvedly nacvičený tanec. Po turnaji byli všichni kluci pasováni na rytíře a dívky jmenovány dvorními dámami. Tedy až na ty, kteří pomáhali v útěku královně a ty, kteří se upsali princi Janovi a přepsali mu své pozemky.

11. den – Pouť a přesun do Francie

Dnes jsme se probudili do krásného slunečného dne, a proto jsme rozhodli zorganizovat pouť. Děti chodily po různých stanovištích, na kterých získávaly korálky a za ty si mohly nakoupit všelijaké dobroty.

Po rozluštění šifry k časoprostorovým údajům jsme se po večeři rozhodli přesunout do Francie roku 1183.  Ale ještě předtím jsme se museli nějak připravit. Holky si vyráběly květinové věnce do vlasů a kluci kožené měšce, protože jsme v přesunu chtěli vystupovat jako zástupci šlechty.  Po večeři následoval přesun na dvůr anglického krále Jindřicha II. Plantageneta. Společně s královským dvorem jsme pohřbili jeho nejmladšího syna Jindřicha Mladíka. Již večer bylo jasné, že každý člen královské rodiny má nějaké své tajemství a rozhodli jsme se je odhalit. Uvidíme, co nám přinese další den.

10. den – SpaceX

Dnes ráno jsme se probudili za zvuku alarmu a odpočtu 10 minut. Uprostřed tábora na nás čekali dva astronauti. Doprovodili nás do jídelny, kde se oddělili a odešli do rakety, jejíž start jsme následně shlédli na projektoru. Poté jsme se odebrali na snídani. Na dopoledním nástupu se děti dozvěděly, že se bude jednat o vesmírný den, kdy dopoledne mají za úkol projít stanoviště v lese a odpoledne si budou připravovat raketu. Během dopoledne byly rozděleni na inženýry a piloty a věnovaly se tedy činnostem s tím souvisejícím. Odpoledne nejmladší vymýšleli vzkaz do rakety, mladší konstruovali rakety z PET lahví a starší vyráběli odpalovací rampy. Večer proběhly starty raket, které děti vyrobily a jako malé překvapení jsme odpálili rakety s vlastním pohonem.