Drakiáda

drakiádaPokud máte rádi zábavu a nemáte zrovna v sobotu 9.11. co dělat, přijďte se zúčastnit drakiády. Na programu je mimo zábavy i výroba draků, jejich pouštění a spousta her. S sebou nemusíte mít skoro nic jen teplé oblečení, jídlo a pití, vlastního draka (pokud máte) a hlavně dobrou náladu.Sraz je na obvyklém místě Ježkova 11 v klubovně 147. PS Galaxie v 10 hodin.

Těšíme se na Vás a LÉTÁNÍ ZDAR!!!!

Den 11 – Island 2

DSC_0578Ketill, godi, který nás ubytoval ve své vesnici, nás brzy ráno vytáhl z postele. Pozval nás na pokračování slavností a na pořádou snídani. Po jídle, kde jsme nabrali dostatek síly, dostal kněz povolení ve vesnici postavit kostel. Rozběhli jsme se proto po okolí a přinesli mu, co potřeboval – připravené dřevo z pevniny, látky a výzdobu oltáře. Poté, co jsme vztyčili kříž proběhla první velká mše a my se mohli rozejít k tradičním vikingským kláním. Mezitím ovšem, pod rouškou tajemství, svolal pohanský velekněz Ormar děti, které s křesťanstvím nesympatizovaly a šel s nimi do lesa, aby potajmu postavil svou pohanskou svatyni.

Klání, kterých jsme se účastnili prověřily především naší sílu a přenost. Vrhali jsme sekerou, kamenem, zasekávali sekeru do špalku a nakonec poměřili svou sílu v páce. Zakrvácené končetiny kolem špalku naštěstí neležely, což jen potvrdilo, jak šikovní jsme J. Continue reading “Den 11 – Island 2”

Den 10 – Island

_DSC_0526Díky informacím, které jsme získali s tajných zdrojů, jsme se přesouvali na další lokalitu, kde se očekával výskyt Piece of Eden. Tato lokalita se nalézala na Islandu v roce 1000. Celé dopoledne jsme proto věnovali přípravě, abychom poté, co jsme se dozvěděli spoustu o Vikinzích a jejich zvycích snadno zapadli mezi ono drsné společenství. Poté jsme se pro jistotu přesunuli mimo základnu – chtěli jsme působit jako příchozí na Alting, to znamená islandský sněm. Jakmile jsme však vkročili na území, kde se nacházel vesnice Arnesbing, začalo drama… Počasí bylo na Island krásné, slunečné a horké. Godi, který se představil jako Ketill nás do své vesnice přijal a provedl nás, ukázal nám naše nové příbytky a pohanskou svatyni. Během prozkoumávání našeho nového domova jsme však nalezli něco, co by na hájenství míru, které Alting slibuje, určitě být nemělo – mrtvolu. Mrtvola patřila místnímu pastevci Flokimu a děti, které mrtvolu objevily byly vzápětí Ketillem pověřeny, aby provedly vyšetřování. Měly přístup do všech prostor tábora kromě Ketillova příbytku a všichni obyvatelé jim museli odpovídat na otázky vztažené k vyšetřování. Postupně vyšetřili místního křesťanského kněze Jóna, pohanského velekněze Ormara a jeho ženu, Laghertu. Neopomenuli se optat na ani Ingrid, ženu zavražděného. Continue reading “Den 10 – Island”

Den 09: Koupání

koupáníPo včerejší univerziádě jsme se rozhodli využít krásného počasí a vyrazili jsme  na nedaleké koupaliště  do Hlubokých Mašůvek. Na cestu jsme se mohli vydat až tehdy, když jsme si pořádně uklidili v chatičkách. Cesta byla dlouhá a sluníčko pálilo, ale představa studené vody v bazénu nás hnala dál a dál. Po necelé hodině chůze jsme konečně dorazili do cíle. Rozložili svoje stanoviště v jediném stínu na louce a vyrazili do vody, která byla opravdu velmi studená. Jednotlivé kategorie se postupně střídaly, abychom  nezabírali celý bazén jen pro sebe. Ve vodě se hrály různé hry a čas strašně rychle utíkal. Continue reading “Den 09: Koupání”

Den 07: Marie Antoinette

Dnešní ráno bylo dost překvapivé, protože vojáci zajali, jak královskou rodinu, tak i našeho člena. Ti byli obviněni z vlastizrady a odsouzeni k popravě gilotinou, která již stála připravená._DSC_0228 Zajatce odvedli do vojenského stanu, kde měli vyčkávat na svůj trest. Hraběnka de la Motte byla spokojená se svou pomstou, kterou započala drahým náhrdelníkem. Náš úkol byl jasný, zachránit za každou cenu Honzu, který byl hlídán vojáky. Když jsme nesli zajatcům snídani, byl královnou přivolán posel, kterému předala „jablko“, aby ho odnesl jako rodinné dědictví zpět do Rakouska. Bohužel posla doprovázel ozbrojený voják a tak jsme neměli šanci „jablko“ získat. Vymysleli jsme plán, jak osvobodit Honzu a urychleně jsme se odebrali do lesa na přesun. Měli jsme radost, že jsme ochránili všechny naše členy avšak jsme byli zklamáni, že nám uniklo získání „jablka“. Po obědě byla svolána vědecká rada, kde jsme si vše shrnuli a přemýšleli o dalším postupu. Děti si odpoledne zaběhli databanku, vysprchovaly se a zahrály si další hry jako třeba tichou poštu v podobě štafety. Continue reading “Den 07: Marie Antoinette”