Den 18. – Válka proudů a Teslovy pokusy

Tento den začal příjemnou hudbou a pohodou. Na ranním nástupu nás přivítal George Westinghouse a pověřil Nikolu Teslu, aby se ujal všech potenciálních pracovníků a provedl je celým dopolednem v rámci otevřených rukodílen a ukázek. Zároveň oznámil, že tento večer se bude konat tradičně investorská dražba patentů, proto si každá družinka připravila prezentaci svého inovativního projektu včetně technického nákresu, který posléze měla odprezentovat v rámci patentové dražby.

Dopoledne jsme byli rozřazeni na tři skupinky, přičemž jsme mohli navštívit prezentaci Nikoly Tesly, který vysvětloval základní rozdíly mezi stejnosměrným a střídavým proudem. Ukázal, jak vyrobit jednoduchý článek z citronu, ukázal vodivost slané vody, ukázal magnetické siločáry a demonstroval výrobu střídavého proudu. Na druhém místě si všichni mohli zkusit zapojit jednoduché elektrické obvody a sestavit si vlastní homogenní elektromotor z baterie, magnetu a měděné cívky. Na třetím stanovišti čekal technik se dvěma menšími teslovými transofrmátory, u kterých si mohly děti rozsvítit zářivku nebo si poslechnout zvukovou ukázku v podobě písničky, kterou dokázal reprodukovat teslův transofrmátor. Zároveň se dozvěděli základní informace ohledně bezpečnosti práce s elektrikou a základní informace při zásahu elektrickým proudem.

Během odpoledne nás překvapil špion, který se pokusil z teslovy laboratoře ofotit rozpracované projekty a ukrást plány asynchronního motoru. Naštěstí, díky včasné reakci dětí byl špion odhalen a pod vedením Westinghouse odsouzen za průmyslovou špionáž. Následoval odpolední blok, během kterého byly děti podrobeny různým testům zdatnosti – provlékání drátku, UV bludiště, sestavování trasy laseru se zrcátky a další. Během podvečera děti dokončily své návrhy na patenty a investorská show mohla začít.

Tento ročník se investorské dražby účastnil tradičně George Westingohouse, J.P Morgan, F. Roscheild a dokonce i paní místostarostka. Po detailní prezentaci všech skupinek provedli investoři dražbu a uzavření smluv. Na závěr si Nikola Tesla připravil prezentaci svého nejnovějšího projektu – koncept věže na bezdrátový přenos energie. Po prezentaci jsme se přesunuli do lesa, kde Tesla demonstroval přesun v prostoru se svoji asistentkou – během jednoho okamžiku nechal svoji asistentku zmizet a teleportoval ji na jinou pozici. Na závěr touto ukázkou rozpoutal Tesla velkou bouřku, naštěstí jsme se všichni dostali včas do města, abychom nezmokli.

Den 17. – den exhibicí a nečekaný zlom

Úterní ráno začalo pro děti a vedoucí netradičním způsobem. Hned po budíčku již na louce leželi barevné papírky. Všichni dostali za úkol jich ukořistit co nejvíce. Bylo také vyhlášeno, že budou děti hrát proti svým vedoucím. Dětem bylo jasné, že je dnes čekají sportovní exhibice. Za sbírání papírků dostali první bod na velkou tabuli děti. Všichni se již moc těšili na sportovní klání, které se budou konat dopoledne. Hrálo se mnoho sportů. Mezi nimi například házená, pálkovaná, voleyball, ringo nebo Mexická hra, kterou jsme se naučili v nedávném přesunu nazvaná Tlachtli. Všechny to moc bavilo a den si náramně užili. Body padaly na obou stranách a vše bylo velice vyrovnané. Když odpoledne skončilo, všichni byli spokojeni, že si mohli zahrát své oblíbené hry.

Hned po poledním klidu jsme narychlo svolali vědeckou radu. Bylo potřeba získat zpátky krychlový holokron, který nám několik dní zpět ukradli a odnesli do své základny ašuti. Skupina starších se proto vydala do této základny, aby navrátili, co bylo ukradeno. V základně jsme se setkali s menším odporem, ale nakonec jsme krychlový holokron získali a zahnali ašuty na ústup.

Když tedy bylo vše kompletní, mohli jsme konečně otevřít pyramidový holokron. Z něj na nás promluvilo bájné monstrum, Cthulhu. Snažili jsme se ho přesvědčit, aby nám pomohl se záchranou galaxie, on však místo toho na nás přivolal své služebníky. I přes to všechno jsme ale vytrvali, holokron odpojili a zakuklence vyhnali z tábora. Co ale nyní? K záchraně galaxie jsme potřebovali všechny bájné bytosti.

V tom se ozval Ziz, bájný orel, a Cthulhua přemohl. Díky tomu se pak mohl se svými ostatními bratry Behemotem a Leviathanem plně věnovat záchraně galaxie. Po chvíli bylo hotovo a vesmír přetrval.

Nakonec do tábora zavítal Ntuga, zástupce vesmírné rasy, která nás pověřila tímto úkolem. Poděkoval nám za pomoc a předal nám zvláštní krystal jako odměnu. Nikdo však nevěděl, co máme s tímto předmětem dělat.

Aby v tento den toho nebylo málo, starší vyluštili zprávu z dopadlé sondy Prognoz 9. Zjistili jsme, že sonda Prognoz 9 byla vyrobena pro sovětský svaz ale sestrojována byla v československu, proto jsme neměli problém základní desku sondy prozkoumat a všechny texty přečíst. Tato sonda měla zkoumat různé druhy signálu a záření, přičemž již kdysi v osmdesátých letech zachytila signál nesoucí tuto zprávu, kterou se nám podařilo rozluštit. Zpráva odkazovala na Tunguzskou událost v roce 1908, která se odehrála na sibiřské tajze a velmi silný elekrický výboj. Zjistili jsme, že v tomto období prováděl Nikola Tesla pokusy s přenosem bezdrátové energie ze své Wardenclyffské věže. Ve zprávě dále stálo, že je potřeba provést záchranu mimozemské sondy před jejím zničením. Museli jsme se tedy přesunout o několik let dříve, abychom zjistili, kdy přesně Nikola Tesla bude chtít provést tento pokus s přenosem bezdrátové energie. Rozhodli jsme se přesunout se do roku 1899, do města Colorado Springs a to přímo do laboratoří George Westinghouse, jednoho z velmi bohatých průmyslníků této doby.

Po přesunu jsme byli svědky veřejného slyšení, které uspořádala paní místostarostka, která chtěla vyřešit otázku elektrifikace místního kraje. Přizvala si pana Thomase Edisona s panem Brownem jakožto zastánce stejnosměrného proudu, na straně druhé George Westinghouse s Nikolou Teslou a těmi nejlepšími techniky. Po velmi ostré debatě a obhajování, jestli je lepší stejnosměrný nebo střídavý proud poprosil Westinghouse o názornou ukázku využití nejnovějších vynálezů k demonstraci. Slova se ujal Nikola Tesla, který představil teslův transformátor a demonstroval blesky vycházející z jeho přístroje. Ukázal nám rozsvěcování zářivek a koncept přenosu elektrické energie bez použití drátů. Po této demonstraci byli všichni ohromeni a šli spát.

Den 16. – UNI

Tento den byl opět ve znamení druhého sportovního dne. Po slavnostním zahájení se konaly další sporty jak v dopoledním, tak i odpoledním bloku. Bohužel, i přes velkou prosbu o pěkné počasí se prosbě nepodařilo vyhovět a díky občasnému dešti jsme museli zrušit například dlouhé štafety. Večer nás čekalo slavnostní vyhodnocení. Po skončení týmového setkání nám však stroj času oznámil hlášení, ve kterém zachytil komunikaci mezi místním integrovaným záchranným systémem, komunikující s policejní hlídkou a vojáky. Hovořili o dopadu neznámého tělesa v blízkosti našeho tábora. Chtěli jsme tento incident prověřit sami a tak jsme se vydali k nejbližšímu rybníku, kde jsme objevili československou sondu Prognoz 9, která od roku 1984 kroužila na oběžné dráze a dopadla až nyní. Ze spadlé sondy se nám podařilo oživit základní desku, kterou jsme dokázali připojit na projektor a zjistili jsme, že tato družice v sobě obsahovala zakódovanou zprávu. Starší se dali luštění.

Den 15. – Mexická revoluce s Pancho Villou

Ráno nás opět vzbudili vládní vojáci a vyhnali nás na rozcvičku. Po snídani opět velkostatkář Lopez Negra vyhlásil práce na jeho haciendě. Dívky uklízely stoly po Dia de los Muertos a chlapci uklízeli hřiště. Po chvilce ale do vesnice vtrhli banditi a podařilo se nám zajmout velkostatkáře s manžellkou a vyhnat celé vojsko i s generálem. Lopez pak byl donucen podepsat papír, kde se vzdává všech svých nemovitostí ve prospěch Mexika.

Pak již byla vesnice v rukách banditů a byl vyhlášen výcvik, abychom se přidali do jejich řad. Trénovali jsme maskování, boj muže proti mužim střelbu a běželi jsme kros.

Před obědem nás opět napadli vládní vojáci, ale i s posilami z ostatních vesnic. Vzali jsme tedy všechny naše zbraně a vyrazili na ně. Několikrát se nám podařilo je zahnat, ale opě zaútočili a to se opakovalo asi půl hodiny. Ale vítězství bylo na naší straně a poslední útok jsme vyhráli.

Po obědě a siestě, kdy jsme si zpívali s Mariachim, jsme podle mapy vyrazili přepadnout vlak, který vezl zlato. Nakonec se /nachovi podařilo získat obrovskou truhlu s pokladem. Když jí otevřel, byl v ní také předmět velmi podobný našemu holokronu, jenže se zrovna zalíbil Panchovi a vzal si ho. Napadlo nás tedy vyzvat bandity na souboje a zkusit předmět na něm vyhrát. Museli jsme se utkat v přetahu lanem, křížové palbě a osmi zápasech tlachtli, než jsme nakonec předmět získali.

Poté přiběhl posel s výbornou zprávou, že všechna vojska v kantonu se vzdala a vítězství je tedy jisté. Pancho Villa všechny seřadil a pod mexickou vlajkou jsme si za zvuků kytary zazpívali revoluční píseň.

Nakonec jsme museli jen vymyslet, jak odlákat bandity ze základny, abychom se mohli přesunout. Zkusili jsme mnoho intrik, ale nejvíce slyšeli na saloon s tequilou a vyrazili tedy do lesa, kam jsme je poslali.

Po přesunu jsme se vysprchovali, napsali databanku a pospíchali na diskotéku.

Den 14. – V Rio Verde

Dnešní den začal pro nás přibližně kolem páté hodiny ranní kapkami deště, které stupňovaly své tempo. Zabalili jsme si tedy spacáky a téměř nepozorovaně se dostali zpátky do vesnice. Tam jsme se převlékli do suchého pyžama a pokračovali ve spánku až do půl deváté. Pak nás již vzbudili vojáci s velkostatkářem a po snídani jsme se rozdělili na skupiny a šli pracovat. Dívky pekly bramborové placky na ohni, vypeckovaly meruňky na svačinu a umyly všechny stoly. Chlapci uklízeli dřevo, pracovali na místním hřbitově a připravovali hřiště na další hry.

Continue reading “Den 14. – V Rio Verde”