Vzpomínka na tábor #4

Dnes se můžete podívat na video z expedice Maria Antoinetta během níž jsme se dostali do svízelné situace. Kromě Marie Antoinetty s manželem byl uvězněn a odsouzen k záhubě i jeden z našich členů. Samozřejmě jsme ho nenechali na holičkách a vydali se ho zachránit.