Den 14. – V Rio Verde

Dnešní den začal pro nás přibližně kolem páté hodiny ranní kapkami deště, které stupňovaly své tempo. Zabalili jsme si tedy spacáky a téměř nepozorovaně se dostali zpátky do vesnice. Tam jsme se převlékli do suchého pyžama a pokračovali ve spánku až do půl deváté. Pak nás již vzbudili vojáci s velkostatkářem a po snídani jsme se rozdělili na skupiny a šli pracovat. Dívky pekly bramborové placky na ohni, vypeckovaly meruňky na svačinu a umyly všechny stoly. Chlapci uklízeli dřevo, pracovali na místním hřbitově a připravovali hřiště na další hry.

Continue reading “Den 14. – V Rio Verde”

Den 11. – Kalokagathia

Dnešní budíček byl poněkud nečekaný. Ze štábu se vynořilo několik Ašutů, kteří zajali hlídku. Naštěstí se nám je podařilo rychle vyhnat z tábora. Ze štábu se nic neztratilo. Přesto jsme později zjistili, že nám chybí jedna karta od stroje času. Bohužel nevíme, zda ji mají Ašuti, anebo pro nás ještě neznáma jednotka „zakuklenců“. Kontrolujeme mrtvou schránku, zda v ní nenajdeme nějaké informace, kde se karta nachází.

Po nástupu nám už nic nebránilo v tom začít s výrobou loutek a kulis, pro večerní představení. Každý tým si vylosoval pohádku, na kterou si měl připravit loutky, kulisy a scénář. K dispozici měly děti dostatek tvořivého materiálu, který opravdu hojně využívaly a tím vznikly opravdu krásné loutky.

Výrobě jsme se věnovali celý den, aby bylo vše dokonalé pro večerní vystoupení, která se dětem opravdu moc povedla. Nechyběla ani odborná porota, která rozhodla o výsledcích.

Děti si tvoření užily a těšíme se na to, co nám přinese další den.

Den 10. – Koupaliště

V prvním tropickém dni naše cesta nevedla nikam jinam než na koupák. Nejmladší strávili den na koupališti v Unanově, zatímco mladší a starší si autobusem zajeli na koupaliště ve Znojmě. Všechny děti si vodní hrátky náramně užily.

Večer nás čekala oslava narozenin a svátků. Oslavenci dostali dorty, a malý kousek koláče se našel pro každého. Během oslavy si děti užívaly zábavy, focení ve fotostánku a diskotéky.