Příjezd na tábor

Ahoj! všichni dorazili v pořádku na tábor, který dnešním dnem startuje! 🙂 nezapomeňte sledovat naše stránky www.147.cz, dále tu máme opět vzkazy na tábor, kde nám můžete zanechat nějaký krátký vzkaz a samozřejmě se tu brzy objeví i táborová fotogralerie, kde můžete sledovat aktuální dění. Dále doporučujeme sledovat naše sociální sítě – především Facebook, kde se objevují krátké příspěvky nebo rychlé fotky. Pěkný den všem! 🙂

Plánovaný příjezd dětí

Vážení rodiče, předpokládaný návrat autobusů by měl být zítra mezi 17:00 a 17:30 na nám. W. Churchilla u VŠE na Praze 3. Prosíme, aby jste nám nechali prostor pro příjezd autobusů a místo pro vykládání zavazadel. Po příjezdu budou k dispozici vedoucí, kteří Vám děti předají včetně osobních věcí.

O aktuálním stavu Vás budeme informovat prostřednictvím internetu. Je dost možné, že mohou být kolony kvůli probíhajícím pracím na oresní silnici směrem na Jihlavu, kde je doprava řízena přes semafory s dlouhými intervaly.

Děkujeme za pochopení 🙂

Den 19. – Teslovy pokusy

Následujícího dne Nikola Tesla prováděl řadu různých pokusů a ladění svého prototypu stroje času s označením TEMPUS. Dopoledne si týmy zahrály terénní hru „Molekuly“, přičemž se neutralizovali dle názvů prvků a číslených hodnot. Následoval směnný obchod, kdy jsme se pokoušeli sestavit vysílací anténu z mnoha součástek, které si děti musely najít a směnit za jiné části. Během odpoledne se Tesla rozhodl vyzkoušet nový prototyp stroje času a podnikl s dětmi řadu malých a krátkých přesunů v čase do roku 9 n.l. do bezpečné oblasti Teuteborského lesa během římské invaze. Děti prováděly průzkumné akce a následně sdělovaly podrobnosti Teslovy, který prováděl důležité zápisy. Mezitím se odehrávaly soutěže v lese – Teslovy kameny a střípky moudrosti.

Po návratu z odpoledne stráeného v lese nám Nikola Tesla oznámil, že jeho kontrakt s J.P. Morganem byl potvrzen a že brzy odjede do Wardenclyffu realizovat svůj projekt – stavbu věže pro bezdrátový přenos energie. George Westinghouse zároveň oznámil, že tyto laboratoře dočasně uzavírá, takže jsme se měli po večeři sbalit a odejít. Tesla mezitím se svým kolegou Emmetem Greenem vypočítal datum a přesný čas, kdy se opakuje výjimečný stratosferický jev – ten se měl odehrát 30. července 1908. Tesla se rozloučil a opustil Colorado Springs. Jelikož jsme znali přesný čas tohoto stratosferického jevu, nic nám nebránilo vydat se na záchrannou misi do Ruského imperia roku 1908, do Tunguzské oblasti nedaleko Vanavary. Po přesunu nám však stroj času oznámil kritickou chybu a byl to jeho pravděpodobně poslední přesun v čase, který nám mohl poskytnout. Zachovali jsme chladnou hlavu, ačkoliv jsme věděli, že za velmi krátkou dobu dojde k Tunguzské události – události opředené rouškou tajemství. Tušili jsme, že by tato událost mohla mít přímou vazbu na Teslovy pokusy a snažili jsme se co nejrychleji dostat do nejbližšího města. Po cestě jsme narazili na mobilní meteorologickou stanici Alexandra Popoviče, který v tomto prostoru prováděl výzkum pro indikaci blesků a bouřek. Oznámil nám, že v blízkosti vysílače je nějaký zdroj rušení. Nás napadlo, jestli by bylo možné odvysílat radiovou zprávu přímo Teslovi přes oceán. Alexander nám nabídl výměnný obchod – pokud vyřešíme zdroj rušení, zprávu nám odešle. Mezitím, co čtyři týmy pátraly po zdroji rušení, povedlo se jim naleznout mimozemskou sondu. Ačkoliv jsme byli zoufalí, přesunuli jsme se do nejbližšího města – Vanavary. Tam na nás však čekali mimozemšťané – Ntugové, kteří si od nás převzali zachráněnou sondu a pozvali nás do své kosmické lodi. Jen, co jsme se co nejrychleji nalodili, odstartovali jsme na oběžnou dráhu Země a odletěli jsme ještě dále… Jako poděkování za záchranu jejich mimozemské sondy nás tito ochotní mimozemšťané přesunuli červí dírou do naší doby a na závěr odletěli. Po tomto zážitku jsme se s radostí a dobrým pocitem odebrali spát.

Den 18. – Válka proudů a Teslovy pokusy

Tento den začal příjemnou hudbou a pohodou. Na ranním nástupu nás přivítal George Westinghouse a pověřil Nikolu Teslu, aby se ujal všech potenciálních pracovníků a provedl je celým dopolednem v rámci otevřených rukodílen a ukázek. Zároveň oznámil, že tento večer se bude konat tradičně investorská dražba patentů, proto si každá družinka připravila prezentaci svého inovativního projektu včetně technického nákresu, který posléze měla odprezentovat v rámci patentové dražby.

Dopoledne jsme byli rozřazeni na tři skupinky, přičemž jsme mohli navštívit prezentaci Nikoly Tesly, který vysvětloval základní rozdíly mezi stejnosměrným a střídavým proudem. Ukázal, jak vyrobit jednoduchý článek z citronu, ukázal vodivost slané vody, ukázal magnetické siločáry a demonstroval výrobu střídavého proudu. Na druhém místě si všichni mohli zkusit zapojit jednoduché elektrické obvody a sestavit si vlastní homogenní elektromotor z baterie, magnetu a měděné cívky. Na třetím stanovišti čekal technik se dvěma menšími teslovými transofrmátory, u kterých si mohly děti rozsvítit zářivku nebo si poslechnout zvukovou ukázku v podobě písničky, kterou dokázal reprodukovat teslův transofrmátor. Zároveň se dozvěděli základní informace ohledně bezpečnosti práce s elektrikou a základní informace při zásahu elektrickým proudem.

Během odpoledne nás překvapil špion, který se pokusil z teslovy laboratoře ofotit rozpracované projekty a ukrást plány asynchronního motoru. Naštěstí, díky včasné reakci dětí byl špion odhalen a pod vedením Westinghouse odsouzen za průmyslovou špionáž. Následoval odpolední blok, během kterého byly děti podrobeny různým testům zdatnosti – provlékání drátku, UV bludiště, sestavování trasy laseru se zrcátky a další. Během podvečera děti dokončily své návrhy na patenty a investorská show mohla začít.

Tento ročník se investorské dražby účastnil tradičně George Westingohouse, J.P Morgan, F. Roscheild a dokonce i paní místostarostka. Po detailní prezentaci všech skupinek provedli investoři dražbu a uzavření smluv. Na závěr si Nikola Tesla připravil prezentaci svého nejnovějšího projektu – koncept věže na bezdrátový přenos energie. Po prezentaci jsme se přesunuli do lesa, kde Tesla demonstroval přesun v prostoru se svoji asistentkou – během jednoho okamžiku nechal svoji asistentku zmizet a teleportoval ji na jinou pozici. Na závěr touto ukázkou rozpoutal Tesla velkou bouřku, naštěstí jsme se všichni dostali včas do města, abychom nezmokli.

Den 17. – den exhibicí a nečekaný zlom

Úterní ráno začalo pro děti a vedoucí netradičním způsobem. Hned po budíčku již na louce leželi barevné papírky. Všichni dostali za úkol jich ukořistit co nejvíce. Bylo také vyhlášeno, že budou děti hrát proti svým vedoucím. Dětem bylo jasné, že je dnes čekají sportovní exhibice. Za sbírání papírků dostali první bod na velkou tabuli děti. Všichni se již moc těšili na sportovní klání, které se budou konat dopoledne. Hrálo se mnoho sportů. Mezi nimi například házená, pálkovaná, voleyball, ringo nebo Mexická hra, kterou jsme se naučili v nedávném přesunu nazvaná Tlachtli. Všechny to moc bavilo a den si náramně užili. Body padaly na obou stranách a vše bylo velice vyrovnané. Když odpoledne skončilo, všichni byli spokojeni, že si mohli zahrát své oblíbené hry.

Hned po poledním klidu jsme narychlo svolali vědeckou radu. Bylo potřeba získat zpátky krychlový holokron, který nám několik dní zpět ukradli a odnesli do své základny ašuti. Skupina starších se proto vydala do této základny, aby navrátili, co bylo ukradeno. V základně jsme se setkali s menším odporem, ale nakonec jsme krychlový holokron získali a zahnali ašuty na ústup.

Když tedy bylo vše kompletní, mohli jsme konečně otevřít pyramidový holokron. Z něj na nás promluvilo bájné monstrum, Cthulhu. Snažili jsme se ho přesvědčit, aby nám pomohl se záchranou galaxie, on však místo toho na nás přivolal své služebníky. I přes to všechno jsme ale vytrvali, holokron odpojili a zakuklence vyhnali z tábora. Co ale nyní? K záchraně galaxie jsme potřebovali všechny bájné bytosti.

V tom se ozval Ziz, bájný orel, a Cthulhua přemohl. Díky tomu se pak mohl se svými ostatními bratry Behemotem a Leviathanem plně věnovat záchraně galaxie. Po chvíli bylo hotovo a vesmír přetrval.

Nakonec do tábora zavítal Ntuga, zástupce vesmírné rasy, která nás pověřila tímto úkolem. Poděkoval nám za pomoc a předal nám zvláštní krystal jako odměnu. Nikdo však nevěděl, co máme s tímto předmětem dělat.

Aby v tento den toho nebylo málo, starší vyluštili zprávu z dopadlé sondy Prognoz 9. Zjistili jsme, že sonda Prognoz 9 byla vyrobena pro sovětský svaz ale sestrojována byla v československu, proto jsme neměli problém základní desku sondy prozkoumat a všechny texty přečíst. Tato sonda měla zkoumat různé druhy signálu a záření, přičemž již kdysi v osmdesátých letech zachytila signál nesoucí tuto zprávu, kterou se nám podařilo rozluštit. Zpráva odkazovala na Tunguzskou událost v roce 1908, která se odehrála na sibiřské tajze a velmi silný elekrický výboj. Zjistili jsme, že v tomto období prováděl Nikola Tesla pokusy s přenosem bezdrátové energie ze své Wardenclyffské věže. Ve zprávě dále stálo, že je potřeba provést záchranu mimozemské sondy před jejím zničením. Museli jsme se tedy přesunout o několik let dříve, abychom zjistili, kdy přesně Nikola Tesla bude chtít provést tento pokus s přenosem bezdrátové energie. Rozhodli jsme se přesunout se do roku 1899, do města Colorado Springs a to přímo do laboratoří George Westinghouse, jednoho z velmi bohatých průmyslníků této doby.

Po přesunu jsme byli svědky veřejného slyšení, které uspořádala paní místostarostka, která chtěla vyřešit otázku elektrifikace místního kraje. Přizvala si pana Thomase Edisona s panem Brownem jakožto zastánce stejnosměrného proudu, na straně druhé George Westinghouse s Nikolou Teslou a těmi nejlepšími techniky. Po velmi ostré debatě a obhajování, jestli je lepší stejnosměrný nebo střídavý proud poprosil Westinghouse o názornou ukázku využití nejnovějších vynálezů k demonstraci. Slova se ujal Nikola Tesla, který představil teslův transformátor a demonstroval blesky vycházející z jeho přístroje. Ukázal nám rozsvěcování zářivek a koncept přenosu elektrické energie bez použití drátů. Po této demonstraci byli všichni ohromeni a šli spát.