Příhlášení na akce

Využijte možnost přihlásit se na naše akce online bez zbytečného papírovaní, tisknutí přihlášek, skenování a zasílání mailem. Na odkazu níže najdete přihlášku na podzimní sraz. I nadále je však nutné, aby přihlášku v den odjezdu podepsal zákonný zástupce.

Pochopitelně i nadále můžete využívat starou cestu papírových přihlášek (které naleznete v sekci “ke stažení”) zaslaných mailem či odevzdaných vedoucím v klubovně.

Přihláška na jarní sraz oddílů v Neškaredicích u Kutné Hory 2020

Přihláška na letní tábor 2020

Přihláška na příměstský tábor 2020