Příhlášení na akce

Využijte možnost přihlásit se na naše akce online bez zbytečného papírovaní, tisknutí přihlášek, skenování a zasílání mailem. V odkazu níže najdete elektronickou přihlášku na naše víkendové akce. I nadále je však nutné, aby přihlášku v den odjezdu podepsal zákonný zástupce.


Přihláška na aktuální víkendovou akci (k dispozici vždy cca 1 měsíc před konáním dané akce)


Přihlášky na letní a příměstský tábor najdete v sekci ke stažení.